آزمون روان شناسی :‌آیا خوشحال و شاد هستید؟

درون پست – کانال لاین و تلگرام – ویتامینها

آزمون روان شناسی :‌آیا خوشحال و شاد هستید؟

آزمون روان شناسی :‌آیا خوشحال و شاد هستید؟

آزمون روان شناسی :‌آیا خوشحال و شاد هستید؟

 

آیا به هر روزی که فرا می رسد با جهشی در قدم‌تان و ترانه ای در قلبتان ، خوشامد می گویید؟ یا زندگی شما خاکستری‌تر و بدون درخشش می شود؟

خوشحالی و شادی یکی از مهمترین عوامل در سلامت ذهنی است ولی به سختی می توان گفت چه چیزی آن را ایجاد می کند.

عوامل مهمی مانند درآمد ، روابط خانوادگی ،رضایت شغلی و غیره وجود دارند که از قرار معلوم در اینکه ما چقدر خوشحال باشیم دخالت دارند ، ولی اینها کل ماجرا نیستند. برخی افراد با وجود مشکلات خود ، طبیعت بشاشی دارند ، در حالی که دیگران با وجود اینکه رفاه زیادی دارند ، احساس فلاکت می کنند. 

با جواب دادن به ۲۵ سوال تست روانشناسی زیر ببینید چگونه خود را ارزیابی می کنید.

اپ ساز و اپلیکیشن ساز

مطالب مرتبط